Kdo jsme
Kde nás najdete For English 
      

METESS s.r.o.
Petrovská 565

CZ - 788 13 Vikýovice
+420 583 211 446
+420 608 304 157
metess@metess.cz
eský výrobce a dodavatel inovativních technologií v prmyslové automatizaci a mechanizaci.

Aplikujeme následující technologie:
Jsme specialisté na vývoj a výrobu pípravk a stroj pro spojování plast metodou:

Pro umístní nejrznjších montáních pípravk runích i strojních nabízíme:
Pro aktivaci povrch ped konenými úpravami jsme vyvinuli: